28 september 2017

Algemene voorwaarden

ryanair-claim.eu
Overeenkomst tussen:
ryanair-claim.eu/CCL B.V. te Amsterdam
en

Claimant-aangeslotene, degene die zijn belangen wenst te laten behartigen door ryanair-claim.eu zal bij inschrijving volledige inzage krijgen in de Deelnemersovereenkomst en toepasselijke Algemene Voorwaarden. Na een vooraf inzage in deze stukken , kan en mag benadeelde kiezen voor ons als belangenbehartiger van zijn/haar claims tegen Ryanair. Er zijn geen kosten vooraf en/of achteraf verbonden aan deze claim, de gehanteerde fee binnen de normen van de richtlijnen van de claimcode van maximaal 15% zal worden ingehouden op de schade-toekenning. Benadeelde zelf zal nimmer  een bijdrage voldoen.