28 september 2017

Deelnemersovereenkomst

Deelnemersovereenkomst: ryanair-claim.eu
Overeenkomst tussen CCL  b.v. / ryanair-claim.eu en gedupeerde(n).
Claimant-aangeslotene / gedupeerde(n) en degene die zijn/haar/hun belangen wenst te laten behartigen door ryanair-claim.eu zal bij de kosteloze inschrijving volledige inzage krijgen in de Deelnemersovereenkomst en toepasselijke Algemene Voorwaarden, voordat akkoord zal worden gegeven hiervoor door gedupeerde(n).